حسن صراف: دانشجوی کارشناسی ارشد حفاظت و اصلاح چوب 

مصطفی امام پور: کارشناس مهندسی صنایع و کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چكيده

در لجستيک نظامي با توجّه به تجربيات و  بهره ­برداري از نتايج نبردهاي اخير و با الگوبرداري از مزاياي لجستيک تجاري، گام­هاي قابل ملاحظه­ اي در بهبود وضعيت بسته بندي برداشته شده است. در اين مقاله به توصيف وضعيت بسته­ بندي مهمات در لجستيک نظامي پرداخته شده تا مصرف­ کنندگان مهمات به اقلام کيفي در زمان تعيين شده و با حفظ صرفه اقتصادي و با کمترين هزينه ­ها نائل شوند. به همين خاطر، امروزه بهينه­ سازي بسته­ بندي با معيارهاي لجستيکي و فني به شدّت مورد توجّه دست­ اندرکاران و مسئولان مربوطه قرار دارد و استفاده از نمونه  پيوست­هاي فني بسته­ بندي - پيشنهادي اين مقاله - متداول و ضروري شده است.

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 339

ملیحه کرمی: دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ

حسین رسالتی: استاد گروه صنایع خمیر و کاغذ

احمدرضا سرائیان: دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ

محمدرضا دهقانی: دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ

چكيده

این مطالعه اطّلاعاتی راجع­به کاربردهای خمیر حل­ شونده و مشتقات حاصل از آن ارائه می­دهد که برخی از این مشتقات در صنعت بسته­ بندی از گذشته تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته است. خمیرهای حل­ شونده دارای مقدار زیادی آلفا- سلولز[1] هستند که خواص ویژه­ای مثل سطح درجه روشنی زیاد و توزیع وزن مولکولی یکنواخت دارند. خمیرهای حل­ شونده برای تولید محصولات متفاوت مشتق شده­ی سلولزی استفاده می­شوند. مزیت مشتقات سلولز نسبت به سلولز، قابلیت انحلال آن­ها در حلال­های رایج تجاری است. ویژگی قابل حل بودن مشتقات سلولزی باعث می­شود که استفاده از این مشتقات توسط فنّاوری مناسب جهت تولید الیاف، لایه­ ها، فیلم­ های سلولزی، پلاستیک­ها با مواد محلول در آب امکان­پذیر گردد. 

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 589

مقدسه اکبری امری: کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ

رحیم یداللهی: دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ

حسین رسالتی: استاد گروه صنایع خمیر و کاغذ

محمدرضا دهقانی: استاد گروه صنایع خمیر و کاغذ

احمدرضا سرائیان: استاد گروه صنایع خمیر و کاغذ

چكيده

در تولید کاغذهای بسته­ بندی، خصوصاً هنگامی که از خمیر­های مکانیکی یا کاغذ بازیافت شده و ساخته شده از چوب[1] استفاده میشود، مقدار زیادی از مواد محلول و کلوئیدی [2](DCS) که عمدتاً از  همی­ سلولزها[3]، مواد استخراجی و لیگنان­ ها[4] تشکیل شده است از خمیر آزاد شده و در آب فرآیندی، پراکنده یا حل می­شوند. تجمع DCS طی عملیات کاغذسازی به دلیل بسته شدن سامانه­ های آب فرآیندی، اثرات زیان­ آوری بر فرآیندهای کاغذسازی و محصولات کاغذی دارد. بنابراین حذف یا کنترل DCS به منظور غلبه یا کاهش اثرات منفی آن­ها، امری ضروری است. در این بررسی، پیشرفت­های اخیر در کنترل DCS از طریق روش­های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی[5] مورد بررسی قرار گرفته است.

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 506

احمد احتیاطی: دانشجوی دکترای علوم و صنایع غذایی

ناصر صداقت: دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی

 

چكيده

روش­های نوین فرآیند مواد غذایی مانند پرتودهی و مایکروویو، روش­هایی هستند که در سال­های اخیر،در صنعت مواد غذایی به منظور تولید مواد غذایی سالم تر و با کیفیت­ تر مورد استفاده قرار می­گیرد. محققان نیز تأثیر این روش­ها را بر مواد غذایی و عوامل فساد محصولات غذایی مورد بررسی قرار داده­اند. با توجّه به اینکه، عموماً این فرایندها روی محصول بسته‌بندی شده، اعمال می‌شود، بررسی تغییرات ویژگی‌های مواد بسته‌بندی مانند خواص مکانیکی و ممانعت­ کنندگی بسیار مهم می­باشد. در همین راستا، بخشی از تحقیقات در حوزه بسته‌بندی، معطوف به بررسی تأثیر فرایند های نوین بر ویژگی­های مواد بسته‌بندی است. مقاله حاضر مروری بر تحقیقات صورت گرفته در این حوزه می باشد. اثر فرایندهای نوین بر شدّت مهاجرت ترکیبات از مواد بسته‌بندی به ماده غذایی طی نگهداری نیز از موضوعات مهمی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 577

حسن صراف: کارشناس مهندسی صنایع و کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

مصطفی امام پور: دانشجوی کارشناسی ارشد حفاظت و اصلاح چوب دانشگاه آزاد اسلامی کرج

 

چكيده

در لجستيک نظامي با توجّه به تجربيات و  بهره­ برداري از نتايج نبردهاي اخير و با الگوبرداري از مزاياي لجستيک تجاري، گام­هاي قابل ملاحظه­اي در بهبود وضعيت بسته ­بندي برداشته شده است. در اين مقاله به توصيف وضعيت بسته­ بندي مهمات در لجستيک نظامي پرداخته شده تا مصرف­ کنندگان مهمات به اقلام کيفي در زمان تعيين شده و با حفظ صرفه اقتصادي و با کمترين هزينه ­ها نائل شوند. به همين خاطر، امروزه بهينه ­سازي بسته ­بندي با معيارهاي لجستيکي و فني به شدّت مورد توجّه دست­ اندرکاران و مسئولان مربوطه قرار دارد و استفاده از نمونه  پيوست­هاي فني بسته­ بندي - پيشنهادي اين مقاله - متداول و ضروري شده است.

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 568

معصومه نصراله زاده: دانشجوی دکترای مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی، دانشگاه تربیت مدرس

فريبا گنجي: استادیار دانشکده مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی، دانشگاه تربیت مدرس

چكيده

افزودني­هاي ضد ميکروبي به فرمولاسيون غذا اضافه مي­شوند تا با مهار رشد ميکروبها، ماندگاري محصول را افزايش دهند. اما اين راهکار همواره مؤثر نيست، زيرا توانايي مهار رشد ميکروبي با از بين رفتن ساختار اوليه افزودني طي واکنش با ماده غذايي کاهش یافته و کيفيت غذا به سرعت رو به كاهش مي­گذارد. علاوه بر آن، ترکيبات ضد ميکروبي که به طور آزاد و مستقيم به غذا اضافه مي­شوند، نمي­توانند به طور انتخابي و هدفمند در سطح غذا (جاييکه بيشتر واکنش­هاي تخريبي مانند اکسيداسيون رخ مي دهد) عمل کنند. بسته­ بندي­هاي ضد ميکروبي يک روش مناسب براي غلبه بر اين محدوديت­ها هستند، زيرا عامل ضد ميکروبی در طي فرايند انبارداري به­ طور آهسته از فيلم به سطح غذا نفوذ مي­كند و غلظت لازم آن براي جلوگيري از رشد ميکروب­ها در محصول حفظ مي­شود.

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 2079

كيانوش خسروي داراني: دانشيار گروه تحقيقات علوم و صنايع غذايي    

فاطمه يزديان: استاديار گروه گروه مهندسی علوم زیستی، دانشكده علوم و فنون، دانشگاه تهران  

سعيده اسمعيلي: كارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

چکيده

زیست‌پليمر پلي‌هيدروکسي‌بوتيرات (PHB) داراي کاربرد وسيع در صنعت بسته‏ بندي مي‏باشند و ويژگی‏های منحصر به فرد جذابیت آن را سبب شده، اما توليد صنعتي پلیمر هنوز توجیه اقتصادی ندارد. لذا امروزه راهبردهاي كاهش قيمت آن ارائه شده است. یکی از عوامل مهم و موثر بر هزينه توليد قيمت سوبسترا است. در این مقاله گاز طبیعی به عنوان سوبسترای ارزان قیمت و دردسترس کشور برای تولید PHB معرفي مي‌شود. از آنجا كه اولين و مهم‌‌ترين مساله در تولید این پلیمر، رشد توده زيستي از گاز مي‌باشد، لذا در اين مقاله به بيوراكتورهاي توليد توده زيستي از گاز طبيعي پرداخته شده تا زمينه جهت انتخاب مناسب بيوراكتور در توليد بيشتر PHB از گاز طبيعي آماده شود.

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 2070

 

زهرا ميرخاور: عضو کميته پژوهشي انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي

كيانوش خسروي داراني:دانشيار گروه تحقيقات علوم و صنايع غذايي    

حميد حقاني:کارشناس آزمايشگاه غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي    

مهسا یگانه:عضو کميته پژوهشي  انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي 

چکيده:

بسته‌بندي مواد غذايي مي‌تواند به کنترل رشد ميکروب‌هاي فسادزا و بيماري­زا در آن کمک کند. مواد زيادي به اين منظور مورد بررسي قرار گرفته­ اند و نانوکامپوزيت‌هاي نقره يکي از موارد جذاب مي‌باشد.اين مقاله به بررسي تاثير نانوذرات نقره به تنهايي و در ترکيب با ساير مواد بسته‌بندي بر روي باکتري‌ها و قارچ‌هاي بيماريزا پرداخته است.

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 4218


زهرا ميرخاور: عضو کميته پژوهشي انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي

كيانوش خسروي داراني:دانشيار گروه تحقيقات علوم و صنايع غذايي    

حميد حقاني:کارشناس آزمايشگاه غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي    

مهسا یگانه:عضو کميته پژوهشي  انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي   

چکيده

بسته‌بندي يکي از کاربردهاي موفق و عملي فناوري نانو در بخش مواد غذايي است. بسته‌بندي نانو در بخش مواد غذايي باعث افزايش عمر نگهداري مواد غذايي، بهبود ايمني، هشدار به مصرف کنندگان در مورد آلودگي و فساد مواد غذايي، و حتي آزادسازي نگهدارنده‌ها براي افزايش عمر نگهداري می شود. در در اين مقاله، كاربردهاي نانومواد در بسته‌بندي مواد غذايي شامل تولید نانوکامپوزيت با خاصيت ممانعت در برابر نفوذ و نانوحسگرها بررسي شده است.

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 6598

 

سعيده اسمعيلي: کارشناس ارشد علوم و صنايع غذایي

فاطمه يزديان: استاديار گروه گروه مهندسي علوم زيستي

کيانوش خسروي داراني: دانشيار گروه تحقيقات علوم و صنايع غذايي

 

چکيده

پليمرهاي زيستي به صورت گرانول‏‏هاي درون سلولي در ريزسازواره‏‌هاي مختلف تشکيل مي‌شوند و داراي کاربرد وسيع در صنعت بسته‏ بندي مي‏ باشند اما توليد در مقياس صنعتي پلي‌استرهاي زيست تخريب‌پذير به دليل هزينه‌هاي نسبتاً بالاي سوبسترا، توليد كم پليمر و هزينه‌هاي زياد جداسازي و نگهداري ريزسازواره با محدوديت‌هايي مواجه است. لذا امروزه مطالعات زيادي در خصوص راهبردهاي مختلف با هدف كاهش قيمت تمام شده پلي هيدروکسي بوتيرات (PHB) درحال انجام مي‏ باشد.

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 6764