بسته‌بندی به صورت معمول دارای فرآیند خاص و تعریف شده‌ای است و با در نظر گرفتن سناریوی خاص برای هر قسمت از محصول تبیین شده و براساس آن، گروه طراحی که مشتمل بر تخصص‌‌های متفاوتی است، شروع به طرح‌ریزی و حل نمودن مسایل پیش‌روی هر طرح می‌کند.

 

{phocadownload view=file|id=58|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}