پیشرفت های دنیای امروز و به کارگیری مواد و روش های جدید موضوعی است که در سال های گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است. فناوری نوین نانو از جمله علومی است که در چند سال اخیر در تمامی رشته ها مورد توجه بوده و  علم غذا و بسته بندی را نیزتحت تاثیر خود قرار داده است. در چند سال گذشته بیش از نیمی از محققین فعالیت های خود را در زمینه نانو ادامه داده اند بدون آن که استانداردهای لازم برای آن تعیین شده باشد.

{phocadownload view=file|id=106|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}