۱۴ تا ۱۶ اکتبر     عمان - مسقط

مواد غذایی و هتل داری

۴ تا ۷ می ۲۰۱۲       ایتالیا - میلان (سه سالانه)

نمایشگاه چاپ، کاغذ، لیبل و ماشین الات مرتبط

۲۴ تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹     امارات - دبی

بزرگترین نمایشگاه شیشه و ماشین الات مربوطه در منطقه

 ۲۴ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹      بلژیک - بروکسل (سالانه)

فناوری های چاپ لیبل و بسته بندی

۱۲ تا ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹    آلمان - نورمبرگ

نمایشگاه صنعت نوشیدنی

۲۳ تا ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹    ترکیه - استانبول ( سالانه)

نمایشگاه چاپ، بسته بندی، مواد اولیه و ماشین الات مربوط

۱۶ تا ۲۰ فوریه ۲۰۱۹    امارات - دبی (سالانه)

بزرگترین نمایشگاه سالانه مواد غذایی دنیا

۲۹ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹    امارات - دبی ( سالانه)

نمایشگاه شیرینی، شکلات و مواد اولیه

۲۹ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹    امارات - دبی ( سالانه)

ماشین الات پروسس و بسته بندی مواد غذایی

۴ تا ۷ دسامبر ۲۰۱۹    ترکیه - استانبول (سالانه)

نمایشگاه لاستیک، پلاستیک و ماشین آلات مربوطه