19 تا 23 می 2014    هانوفر - آلمان (3 سالانه)

سیستم های حمل و نقل صنعتی داخل کارخانه ها

نظرات (0) کلیک ها: 1861

10 تا 16 نوامبر 2013     هانوفر- آلمان (2 سالانه)

تجهیزات و ماشین آلات کشاوری ، باغبانی

نظرات (0) کلیک ها: 1542

8 تا 10 اکتبر 2013      هانوفر - آلمان (2 سالانه)

محصولات کشاورزی، دارویی، موادغذایی، مهندسی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی

نظرات (0) کلیک ها: 1868

8 تا 12 آوریل 2013     هانوفر - آلمان (2 سالانه)

تکنولوژی سطح و پوشش، مواد اولیه، مواد پوشش دهنده

نظرات (0) کلیک ها: 1828

نوامبر  2014    هانوفر - آلمان  (دو سالانه)

تجهیزات تهویه مطبوع، پرورش حیوانات، دفع زباله، نگهداری خوراک

نظرات (0) کلیک ها: 1517

8 تا 12 آوریل 2013     هانوفر- آلمان  (سالانه)

اتوماسیون الکترونیک و مکانیک، روبوتیک و انتقال انرژی در ماشین آلات صنایع غذایی، نوشیدنی، بازیافت

نظرات (0) کلیک ها: 1748

ژوئن  2015    دوسلدورف -  آلمان (4 سالانه)

انتقال اطلاعات، مهندسی محیط زیست، ذوب فلزات، نورد، سیستم ها ایمنی

نظرات (0) کلیک ها: 1875

8 تا 14 می 2014       دوسلدورف - آلمان  (3 سالانه)

بزرگ ترین نمایشگاه بسته بندی در جهان : ماشین آلات  بسته بندی ، پرکن و لیبل زنی ، دربندی

نظرات (0) کلیک ها: 1863

 

 

16تا 20  فوریه  2014     دوسلدورف - آلمان (3 سالانه)

تبلیغات، سیستم های تهویه هوا، یخچال و فریزرهای صنعتی، تکنولوژی اطلاعات

نظرات (0) کلیک ها: 1995

5 تا 8 نوامبر 2013       دوسلدورف - آلمان  (2 سالانه)

تجهیزات  حفاظتی ، لباس های ایمنی ، مهندسی محیط زیست

نظرات (0) کلیک ها: 1796