5  تا 9 اکتبر 2013      کلن - آلمان  (2 سالانه)

انواع گوشت و ماکیان، لبنی، نان و شیرینی، نوشیدنی، میوه ، تکنولوژی انبار

مارس 2015    کلن - آلمان (3 سالانه)

ماشین آلات  شیرینی ، شکلات ، مواد لبنی، آماده سازی آبمیوه، تکنولوژی بسته بندی و انجماد

22 تا 24 آپریل 2013    کلن - آلمان (سالانه)

تجهیزات دست دوم  کشاورزی، حمل و نقل، انرژی، موادغذایی، چاپ، بسته بندی، پلاستیک، بازیافت

27 تا 30 ژانویه  2013      کلن - آلمان  (سالانه)

ماشین آلات و تجهیزات صنایع شیرینی شکلات ، بیسکوییت، آبنبات و ...

27 تا 30  زانویه 2013    کلن ، آلمان ( سالانه)

مواد اولیه ، شیرینی شکلات، تنقلات ،آدامس ، بیسکوییت

19 تا 23 می 2014    هانوفر - آلمان (3 سالانه)

سیستم های حمل و نقل صنعتی داخل کارخانه ها

10 تا 16 نوامبر 2013     هانوفر- آلمان (2 سالانه)

تجهیزات و ماشین آلات کشاوری ، باغبانی

8 تا 10 اکتبر 2013      هانوفر - آلمان (2 سالانه)

محصولات کشاورزی، دارویی، موادغذایی، مهندسی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی

8 تا 12 آوریل 2013     هانوفر - آلمان (2 سالانه)

تکنولوژی سطح و پوشش، مواد اولیه، مواد پوشش دهنده

نوامبر  2014    هانوفر - آلمان  (دو سالانه)

تجهیزات تهویه مطبوع، پرورش حیوانات، دفع زباله، نگهداری خوراک