۹ تا ۱۱ آپریل ۲۰۲۰     تانزانیا - دارالسلام

نمایشگاه مواد غذایی، نوشیدنی و تجهیزات بسته بندی