۱۹ تا ۲۱ می ۲۰۲۰    آذربایجان - باکو

انواع بسته بندی، ظروف، لیبل، ماشین آلات پروسسینگ و بسته بندی