27 تا 30 ژانویه  2013      کلن - آلمان  (سالانه)

ماشین آلات و تجهیزات صنایع شیرینی شکلات ، بیسکوییت، آبنبات و ...