22 تا 24 آپریل 2013    کلن - آلمان (سالانه)

تجهیزات دست دوم  کشاورزی، حمل و نقل، انرژی، موادغذایی، چاپ، بسته بندی، پلاستیک، بازیافت