12 تا 17 سپتامبر 2015    مونیخ - آلمان (3 سالانه)

نان و شیرینی، قنادی، ماشین آلات بسته بندی، مواد اولیه