14  تا 17 می 2013        سئول - کره جنوبی (سالانه)

مواد غذایی ، نوشیدنی، هتل، رستوران و تجهیزات