4 تا 7 سپتامبر 2013     بانکوک - تایلند (سالانه)

 غذا و نوشيدني، رستوران و هتل،تجهيزات و خدمات جانبی