23 تا 27 ژوئن 2014    شینگ وان – هنگ کنگ

هفته طراحی غذا، لباس و رستوران