زهرا ميرخاور: عضو کميته پژوهشي انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي

كيانوش خسروي داراني:دانشيار گروه تحقيقات علوم و صنايع غذايي    

حميد حقاني:کارشناس آزمايشگاه غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي    

مهسا یگانه:عضو کميته پژوهشي  انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي   

چکيده

بسته‌بندي يکي از کاربردهاي موفق و عملي فناوري نانو در بخش مواد غذايي است. بسته‌بندي نانو در بخش مواد غذايي باعث افزايش عمر نگهداري مواد غذايي، بهبود ايمني، هشدار به مصرف کنندگان در مورد آلودگي و فساد مواد غذايي، و حتي آزادسازي نگهدارنده‌ها براي افزايش عمر نگهداري می شود. در در اين مقاله، كاربردهاي نانومواد در بسته‌بندي مواد غذايي شامل تولید نانوکامپوزيت با خاصيت ممانعت در برابر نفوذ و نانوحسگرها بررسي شده است.

 

سعيده اسمعيلي: کارشناس ارشد علوم و صنايع غذایي

فاطمه يزديان: استاديار گروه گروه مهندسي علوم زيستي

کيانوش خسروي داراني: دانشيار گروه تحقيقات علوم و صنايع غذايي

 

چکيده

پليمرهاي زيستي به صورت گرانول‏‏هاي درون سلولي در ريزسازواره‏‌هاي مختلف تشکيل مي‌شوند و داراي کاربرد وسيع در صنعت بسته‏ بندي مي‏ باشند اما توليد در مقياس صنعتي پلي‌استرهاي زيست تخريب‌پذير به دليل هزينه‌هاي نسبتاً بالاي سوبسترا، توليد كم پليمر و هزينه‌هاي زياد جداسازي و نگهداري ريزسازواره با محدوديت‌هايي مواجه است. لذا امروزه مطالعات زيادي در خصوص راهبردهاي مختلف با هدف كاهش قيمت تمام شده پلي هيدروکسي بوتيرات (PHB) درحال انجام مي‏ باشد.

سعيده اسمعيلي: کارشناس ارشد علوم و صنايع غذایي

فاطمه يزديان: استاديار گروه گروه مهندسي علوم زيستي

کيانوش خسروي داراني: دانشيار گروه تحقيقات علوم و صنايع غذايي

چکيده

تخريب زيستي مهمترين فرآيند در چرخش مواد در طبيعت مي‌باشد. پليمرهاي زيستي داراي خواصي شبيه به پليمرهاي پتروشيميايي هستند، که كاربردهاي وسيعي در صنعت دارند. اما مزيت بسيار مهم اين پليمر در مقايسه با پليمرهاي پتروشيميايي، قدرت زيست‌تخريب‌پذيري آن‌ها مي‏ باشد.

لادن لیاقتی ، کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی

 

بیاتی و آلودگی کپکی از جمله مسایلی است که ماندگاری و قابلیت پذیرش نان را توسط مصرف کننده کاهش می­دهد. فرآیند بیاتی شامل تغییراتی در مغز نان می شود که پیش از تغییرات ناشی از فعالیت ارگانیسم­های عامل فساد رخ می­دهد. به طورکلی بیاتی به صورت چرمی شدن پوسته نان، سفت شدن مغز نان، کاهش رطوبت و طعم و کاهش تازگی در محصول مشخص می­شود.

 مهشاد مقومی ، دکترای فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت

 

انار یکی از قدیمی ترین میوه های شناخته شده است و همواره همراه با تمدن کهن خاورمیانه از آن یاد می شود. شواهد تاریخی نشان می دهد که ایران محل اولیه کشت و کار انار بوده و از این منطقه به مناطق دیگر گسترش یافته است.