در 16 می پروژه Black Box در میلان در نمایشگاهی معرفی شد و جعبه‌هایی که پیش از این تولید شده بودند به نمایش درآمدند.

مدیر روابط عمومیPaperboard Igessund Iggesund Paperboardدر این خصوص چنین گفت: «ما به دنبال مغزهای خلاق که مرزها را به عقب می‌رانند بودیم تا ببینیم چه کاری می‌توانند باInvercote انجام دهند. البته این پروژه برای تمام طراحانی که در سال‌های گذشته از Invercote برای طراحی بسته‌بندی استفاده کرده بودند نیز می‌شد.»دوره‌های قبلی این نمایشگاه در شهرهای پاریس، لندن، آمستردام و نیویورک برگزار شده بود. برنده این دوره Jeff Mishinka بود که اختصاصا کارهای خود را با کاغذ انجام می‌دهد.