CROWN HOLDINGSگزارش عملکرد خود در سه ماه نخست سال 2012 را ارایه کرد. براساس این گزارش فروش خالص 5/3 درصد رشد داشته است.

همچنین تولید جهانی قوطی 7 درصد افزایش یافته است. این میزان در مدت مشابه سال  قبل 6 درصد بود که این به خاطر افزایش تقاضا در اروپا، برزیل، جنوب آسیا و چین ارزیابی شده است. این شرکت 106 میلیون دلار  هزینه فروش و مدیریت خود کرده است.

اطلاعات تکمیلی در crowncork.com