.Thermo FisherScientific Inc آنالایزکننده فتومتریک با صفحه منوی طراحی شده برای آنالیزهای صنعتی و زیست‌محیطی روانه بازار کرده است.

این ابزار که کاربری آن نیز ساده است این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان غذا، نوشیدنی و آب را آنالیز آزمایشگاهی کرد تا در بهبود فرآیند به کار گرفت. آنالیزورGallery Plus زمان و هزینه هر آنالیز را کاهش می‌دهد که این امر به خاطر ویژگی‌های قدرتمندی همچون آنالیز همزمان چند پارامتر ازیک نمونه، رقیق‌سازی خودکار و امکانات اضافی مختلف است، این آنالیزور همچنین تحلیل‌های کاربردی برای اندازه‌گیری آنزیم‌ها و رنگ را در اختیار کاربر می‌گذارد. آزمایشگران می‌توانند رسانایی و PH را به وسیله یک واحد ECM اندازه‌گیری کنند و این وسیله به‌خصوص برای آزمایشگاه هایی که آزمایش دقیقی از کیفیت آب نیاز دارند بسیار کارآمد است.

معرف‌های آماده مصرف نیاز به آماده‌سازی معرف را از بین می‌برد و در نتیجه زمان را کاهش می‌دهد و از ضایعات معرف‌ها نیز می‌کاهد. به عنوان مثال با انتخاب معرف‌های سیستم برای شکر و اسیدهای مختلف، آنالیزور Gallery Plus فرآیندهای سنجش تخمیر را با زمان و هزینه کمتر انجام می‌دهد. برای آنالیز آب منوی سیستم پارامترهای مهمی همچون سولفات، فسفات، کلسیم، منیزیم، کلراید، نیترات و نیتریت را تحلیل و اندازه‌گیری می‌کند. این دستگاه می‌تواند تا 350 آزمایش را در هر ساعت انجام دهد.

اطلاعات تکمیلی در thermoscientific.com/galleryplus