Cascadesبه‌تازگی پاکت‌های زباله غذایی تولید شده از فیبر 100 درصد قابل بازیافت را به بازار معرفی کرده است.

 این پاکت‌های کاغذی که در کانادا تولید می‌شوند از دولایه تشکیل شده‌‌اند تا از چکه کردن جلوگیری کنند. این پاکت تکمیل‌کننده محصول قبلی که برای جمع‌آوری زباله‌های خانگی و حیاط تولید شده بود به حساب می‌آید. آنها دارای نشان Ecologo نیز هستند. در راستای رسیدن به اهداف برنامه مدیریت بازیافت 60 درصدی، Cascades این پاکت ها را برای کاهش ضایعات در نقاط دفن زباله تولید کرد. چنانچه هر خانواده در یک شهر کوچک 100 هزار نفری از دو پاکت 100 درصد تولید شده از مواد بازیافتی به جای پاکت‌های تولید شده از فیبر خام استفاده کند، هر هفته از بریده شدن 660 درخت که مساحتی معادل 2 زمین فوتبال را دربرمی‌گیرد جلوگیری می‌کنند.