هشتمین کنگره PCD)Packaging of perfumes, Cosmetics& Design) در با تمرکز بر بسته‌بندی‌های ایروسل برگزار شد.

در این همایش 2430 کارشناس از 40 کشور جهان حضور داشتند. شرکت‌کنندگان، غرفه‌داران و بازدیدکنندگان، در زمینه‌هایی همچون محصول، سیستم‌های نازل، خدمات و فناوری‌های بسته‌بندی عطر و لوازم آرایشی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. کارگروه‌هایی نیز تشکیل شد که درخصوص مهم‌ترین مشکلات و چالش‌ها در بخش حق انحصاری بحث شد. موضوعاتی همچون حق معنوی و اهمیت استراتژیک آن هم برای صاحب‌ نام تجاری و هم تولیدکننده. همچنین در کارگروه PCD درباره فرصت‌های ابزارهای الکترونیک برای بهبود مواد تشکیل‌دهنده فعال در جهت ارتقا بسته‌بندی بحث شد.