Bosch Packaging Technologyدر نمایشگاه Achema فرانکفورت آخرین نوآوری‌های خود را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داد.

 این شرکت صدمین ایزوله‌کننده و نیز Fast Air Lock ISS 1000 را برای انتقال تجهیزات دارویی در داخل یا بیرون ایزوله‌کننده را معرفی کرد. بخش فناوری بازرسی هم KKX3900 که با استفاده از اشعه ایکس کپسول‌ها و رنگ‌های پر شده را کنترل می‌کند عرضه کرد.ایزوله‌کننده همراه با ماشین پر کن FLC برای پر کردن ویال‌ها و بطری‌های تزریقی فروخته می‌شود. البته می‌توان آن را در کنار پرکن‌های معمولی ویال نیز قرار داد.

اطلاعات تکمیلی در:boschpackaging.com