پس از معرفی سیستم‌های خودکار برای کنترل فرآیند قالب‌گیری دمشی ،Agr سیستم ارتقایافته Pilot Vision را به عنوان تکمیل‌کننده دستاوردهای قبلی عرضه کرده است.

این سیستم به گونه‌ای طراحی شده است تا بتواند با تجهیزات امروزی قالب‌گیری دمشی استرچ با سرعت بالا هماهنگی داشته باشد و قادر باشد تا به صورت اتفاقی تولید بطری‌های PET را کنترل کند. به گفته مسوولین شرکت ،استفاده روزافزون از مواد اولیه ناخالص باعث افزایش آلودگی‌ها، دانه‌های سیاه و ماده اولیه ذوب نشده شده است که می‌تواند در یک فرآیند، کیفیت و کاربری را تحت تاثیر قرار دهد. سرعت این سیستم 100 هزار بطری در ساعت است که قابلیت تطبیق با سریع‌ترین ماشین تولید امروزی را دارد. همچنین می‌تواند بطری‌هایی با ارتفاع 16 اینچ را نیز مورد بررسی قرار دهد. این سیستم را می‌توان به صورت جداگانه نیز مورد استفاده قرار داد.