هنر بسته بندی : تقاضا برای ماشین‌آلات نوشیدنی یک بار دیگر شدت گرفت. رغبت دوباره‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنعت نوشیدنی به وجود آمده است.

این بخش به‌طور ملموسی در حال جذب سرمایه است. موسسه ماشین‌آلات غذا و بسته‌بندی آلمان (VDMA) تخمین می‌زند که بازار جهانی برای ماشین‌آلات بسته‌بندی، شامل ماشین‌آلات بسته‌بندی نوشیدنی، سال گذشته از 7/20 به 24 میلیارد یورو رسید. بر طبق ارزیابی‌ها آلمان با 20 درصد جلوتر از ایتالیا، ژاپن، آمریکا و چین قرار گرفته است. همزمان چین در سال گذشته مهم‌ترین مقصد صادراتی ماشین‌آلات بسته‌بندی آلمان بوده است.در سه ماه اول سال 2011 نیز ثبت سفارش برای ماشین‌آلات بسته‌بندی رو به گسترش بوده است. VDMA پیش‌بینی می‌کند که رشد در کل سال 2011 به 11 درصد رسیده باشد.