ايرنا: مدیرکل دفترنظارت بربهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور، از تکمیل طرح بسته بندی مرغ در کشتارگاه های صنعتی طیور خبر داد و گفت: در حال حاضر، تمام مرغ استحصالی در کشتارگاه های صنعتی طیور، بسته بندی و روانه بازار می شوند.

هادی تبرایی افزود: با توجه به عوارض زیست محیطی و بهداشتی قطعه بندی مرغ در مراکز عرضه و حتی منازل، پس از بسته بندی، ترویج عرضه مرغ به صورت قطعه بندی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.وی تاکید کرد: با توسعه امکانات بهداشتی در کشتارگاه های صنعتی طیور، این مهم در آینده محقق خواهد شد.
مدیرکل دفترنظارت بربهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور، در تشریح مزایای بسته بندی مرغ، گفت: در حال حاضر گوشت مرغ به طور کامل به صورت بسته بندی عرضه می شود و مزایای متعددی از دیدگاه تولیدکننده، مصرف کننده، عرضه کننده و دستگاه ناظر دارد.وی ادامه داد: بسته بندی مرغ به دلیل التزام تمامی تولیدکنندگان به رعایت مسایل بهداشتی و درج مشخصات و امکان ردیابی از سوی دستگاه ناظر و مصرف کننده، امکان رقابت سالم بین تولیدکنندگان مختلف را فراهم می‌کند.

تبرایی ، امکان ارتباط مستقیم با مصرف کننده، افزایش عمر ماندگاری و حفظ کیفیت محصولات در طول زمان را از دیگر مزایای بسته بندی مرغ دانست که مورد توجه تولیدکنندگان است.به گفته وی، بسته بندی مرغ منجر به ارتقاء کیفیت بهداشتی فرآورده، فراهم شدن امکان پیگیری شکایات و مطالبات قانونی در صورت مشاهده موارد غیر بهداشتی، آگاهی از تاریخ تولید و انقضاء، شرایط نگهداری، مدت زمان مصرف فرآورده و سایر اطلاعات و توصیه های بهداشتی از طریق مندرجات روی بسته بندی فرآورده و همچنین اطمینان از فراهم سازی امکان تقلب از سوی عرضه کنندگان فرآورده های خام دامی فراهم می‌شود.
تبرایی اظهارکرد: عرضه کننده با توجه به فراهم نبودن امکان تقلب از سوی تولیدکنندگان فرآورده های خام دامی و جلب اطمینان مصرف کننده نسبت به کیفیت محصول،از شرایط اقتصادی مناسب تری برخوردار می‌شود.

وی ادامه داد: بسته بندی همچنین به دستگاه های ناظر همچون سازمان دامپزشکی کمک می کند که از طریق مشخصات فرآورده ،محصول را ردیابی کنند و علاوه بر آن، امکان کنترل و نظارت بهداشتی و اجرای طرح پایش توسط این سازمان فراهم می‌شود.

مدیرکل دفترنظارت بربهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور، تصریح کرد: با توجه به مزایای متعدد بسته بندی از دیدگاه تولیدکننده، مصرف کننده، عرضه کننده و دستگاه ناظر، بسته بندی در مجموع دارای توجیه اقتصادی‌است.