این مرد از درب های پلاستیکی دور ریخته شده برای تولید دست های مصنوعی کودکان استفاده میکنه

در این ویدیو، مسوولین کوکاکولا می گویند که چگونه توجه به بازیافت و محیط زیست در تمام مراحل بسته بندی از ظرف گرفته تا کارتن، بر تولید تاثیر می گذارد.

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 1377

این ویدیو مراحل مختلف زندگی زباله در چرخه جمع آوری و بازیافت را به نمایش می گذارد. این چرخه شامل جداسازی تا تبدیل به کمپوست می شود.

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 1567

 این ویدیو با موسیقی جذاب، به کودکان در زمینه های کاهش ضایعات، استفاده مجدد و بازیافت انواع بسته بندی آموزش می دهد.

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 1613