کیسه های حباب دار رو همیشه یا استفاده کردیم یا در بچگی اونها رو ترکوندیم تا از صداش لذت ببریم. اما ایا می دونید که چطور تولید میشن. این ویدیو روببینید

درب ها از چند جهت حایز اهمیت هستند: نخست ایمنی محصول را در برابر جعل یا دستکاری تضمین می کنند. دوم ایمنی مصرف کننده را در برابر محصول تامین می کنند مانند ظروف دارو یا مواد شوینده. سوم راحتی مصرف کننده را در پی دارند .چهارم دوز مصرف یا روش خروج محصول را کنترل می کنند و پنجم اینکه از محصول در برابر تغییرات شیمیایی یا عبور و مرور گاز یا اکسیژن محافظت می کنند مانند نوشیدنی های گازدار. همه این درب ها تولید شرکت Bericap، بزرگترین و پیشروترین درب ساز دنیاست.